Relining som lösning på rörproblem i Stockholm

08 april 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm växer och med det ökar behovet av underhåll för stadens många äldre fastigheter. Avloppsrör och andra stammar i dessa byggnader har en begränsad livslängd och när de börjar närma sig sitt slut kan det uppstå stora problem. Ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att åtgärda dessa problem är relining, en teknik som renoverar rören inifrån utan att behöva riva i byggnadens struktur.

Vad är relining?

Relining är en metod för att renovera avloppssystem där man skapar en ny rörstruktur inuti de befintliga rören. Detta görs genom att man för in en flexibel liner i röret som sedan härdas på plats, vanligtvis med hjälp av värme eller UV-ljus. Detta skapar ett nytt rör inuti det gamla som är både tåligt och kan ha en förväntad livslängd på upp till 50 år. Metoden är särskilt populär i städer som Stockholm där många fastigheter har ett stort behov av rörsanering men där traditionella metoder kan vara besvärliga och dyra. Metoden är inte bara kostnadseffektiv utan också tidsbesparande och mindre störande för fastighetens invånare. Eftersom man slipper stora ingrepp i byggnadens struktur undviker man också långa avstängningar av vatten eller sanitet, ett vanligt problem vid traditionella rörbyten.

relining stockholm

Processen för relining i Stockholm

Att genomföra relining Stockholm innebär flera steg, däribland en grundlig undersökning av de befintliga rören. Detta görs ofta med kamera för att bedöma rörens tillstånd och för att planera det kommande arbetet. Efter inspektionen rengörs rören noga för att säkerställa att relining-materialet fäster ordentligt. Sedan förs linern in i röret och härdas på plats för att skapa en ny, tät och hållbar rörstruktur. Under det här arbetet är det viktigt att använda sig av kunniga och erfarna specialister. I Stockholm finns det många företag som erbjuder relining, men det är avgörande att välja en leverantör som har god erfarenhet och en beprövad metodik. Detta garanterar inte bara att arbetet blir korrekt utfört utan minimerar också risken för framtida problem.

Fördelar med relining i Stockholm

Relining erbjuder flera fördelar, särskilt i en stad som Stockholm. En av de största fördelarna är att metoden är mindre invasiv än traditionella rörbyten. Det innebär att fastighetsägare och boende slipper det damm, buller och de störningar som kan förväntas när väggar och golv ska rivas upp för att byta ut rören. Dessutom kan relining bidra till att förbättra fastighetens miljöprestanda. Genom att förhindra läckage och andra problem kan man minska både vatten- och energiförbrukningen. Detta är inte bara bra för miljön utan kan också leda till lägre kostnader för vatten och uppvärmning. En annan viktig fördel är kostnadseffektiviteten. Relining är ofta betydligt billigare än att byta ut rören, eftersom det inte kräver lika omfattande byggnadsarbete eller materialkostnader. I en storstad som Stockholm, där underhållsarbeten lätt kan bli kostsamma och komplexa, kan relining erbjuda en mer ekonomisk lösning.

Fler nyheter