Vad är bergvärme i Stockholm?

17 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Vad är bervärme i Stockholm? Jo, det är en miljövänlig och energieffektiv metod för uppvärmning av bostäder och byggnader som har blivit alltmer populär i Sverige och andra länder med kalla klimat. Genom att utnyttja den naturliga värmen i marken kan bergvärme erbjuda betydande kostnadsbesparingar och minska beroendet av fossila bränslen. I denna artikel utforskar vi hur bergvärme fungerar, dess fördelar och vad man bör tänka på vid installation.

Hur fungerar bergvärme?

Vad är bergvärme Stockholm? Det bygger på principen att utnyttja den lagrade solenergin som finns i marken. Denna värme finns lagrad i berggrunden på ett djup av cirka 100 till 200 meter. Genom att borra ett hål i marken och installera en bergvärmepump kan denna värme utvinnas och användas för att värma upp byggnader och producera varmvatten. Processen går till så att en kollektorslang fylls med en köldbärarvätska (vanligtvis en blandning av vatten och frostskyddsmedel) som cirkulerar genom slangen. Vätskan värms upp av den naturliga värmen i marken och transporteras tillbaka till bergvärmepumpen, där värmen överförs till ett köldmedium. Detta köldmedium komprimeras sedan i en kompressor, vilket ökar temperaturen ytterligare. Denna värme kan sedan användas för att värma upp vatten som cirkulerar i husets värmesystem.

Bergvärme

Fördelar med bergvärme

  • Energieffektivitet och kostnadsbesparingar: Bergvärme är en mycket energieffektiv lösning. För varje kilowattimme (kWh) el som används av bergvärmepumpen kan den generera upp till fyra gånger så mycket värmeenergi. Detta innebär betydande besparingar på uppvärmningskostnader jämfört med traditionella uppvärmningsmetoder som olja eller elvärme.
  • Miljövänligt: Eftersom bergvärme utnyttjar naturlig värmeenergi från marken, minskar det utsläppen av växthusgaser och beroendet av fossila bränslen. Detta gör bergvärme till ett hållbart alternativ som bidrar till att minska koldioxidavtrycket.
  • Stabil och pålitlig värmekälla: Bergvärme erbjuder en stabil och pålitlig värmekälla året runt, oberoende av utomhustemperaturer. Markens temperatur på djupet förändras minimalt, vilket garanterar en jämn värmeproduktion även under de kallaste månaderna.
  • Lång livslängd och lågt underhåll: Bergvärmepumpar och installationssystem har en lång livslängd, ofta över 20 år, med minimalt underhåll. Detta gör bergvärme till en långsiktig investering som ger kontinuerliga fördelar.

Att tänka på vid installation av bergvärme

  • Initial kostnad: En av de största utmaningarna med bergvärme är den initiala installationskostnaden. Borra hål i marken och installera en bergvärmepump kan vara kostsamt, men dessa kostnader balanseras ofta av de långsiktiga besparingarna på energikostnader.
  • Markförhållanden: Innan installation är det viktigt att bedöma markförhållandena. Geologiska undersökningar behövs för att säkerställa att berggrunden är lämplig för borrning och att systemet kan fungera effektivt.
  • Tillstånd och regler: Installation av bergvärme kräver ofta tillstånd från lokala myndigheter. Det är viktigt att följa lokala regler och föreskrifter för att undvika juridiska problem och säkerställa att installationen är säker.
  • Dimensionering: Det är avgörande att dimensionera bergvärmesystemet korrekt för att matcha byggnadens energibehov. En felaktigt dimensionerad anläggning kan leda till ineffektiv uppvärmning och högre driftskostnader.

Fler nyheter