Hissbesiktning – en livsviktig kontroll

12 mars 2024
Lotta Alberius

editorial

Hissar är en central del av den dagliga logistiken i mångvåningsbyggnader. De möjliggör enkel och snabb förflyttning för personer och gods mellan olika våningsplan. För att säkerställa en säker och pålitlig funktion, är regelbunden hissbesiktning av yttersta vikt. Hissbesiktning är inte bara en teknisk kontroll, det handlar om att förebygga olyckor, förlänga livslängden på hissen och se till att hissen uppfyller alla lagkrav. I den här artikeln utforskar vi vikten av hissbesiktning och vad processen innebär.

Vad är hissbesiktning?

Hissbesiktning är en grundlig granskning av hissens tekniska skick och säkerhet. Förutom den löpande servicen så krävs det att alla hissar genomgår en lagstadgad kontroll utförd av en ackrediterad besiktningsman. Denna besiktning ska säkerställa att hissen är säker att använda och att alla delar fungerar som de ska. Besiktningen är inte bara en fysisk kontroll av hissen utan inkluderar också en granskning av skötsel och underhållsdokumentation.

Under besiktningen undersöks olika komponenter som hisskorg, dörrar, drivsystem, säkerhetssystem och styrsystem. Desto mer avancerade hissar kräver också att styrsystemets logik och funktion testas grundligt. Om några problem eller brister upptäcks under en hissbesiktning måste dessa åtgärdas inom en stipulerad tid för att hissen ska få fortsätta vara i drift.

När och hur ofta bör hissbesiktning ske?

Enligt svensk lagstiftning ska hissar genomgå regelbundna kontroller. Intervallet mellan besiktningarna varierar beroende på hissens typ, ålder och hur flitigt den används. Nya hissar har ofta en längre intervall innan första besiktningen, medan äldre hissar kräver tätare kontroller. Generellt sker hissbesiktningar varje år eller vartannat år.

I Sverige regleras hissbesiktningar av Europeiska unionens hissdirektiv samt tillämpningen av dessa regler i svensk lag genom Boverkets föreskrifter. Hissägaren är den som ansvarar för att besiktningen blir utförd och ska också se till att boka in hissbesiktning i tid. Det är viktigt att komma ihåg att en utebliven besiktning inte bara kan leda till att hissen stängs av, utan man kan också bli utsatt för böter.

Förebyggande underhåll och modernisering

Även om hissbesiktningen är en grundlig genomgång som säkerställer att allt är i sin ordning, så är det även viktigt att aktivt arbeta med förebyggande underhåll. Regelmässigt skötsel och underhåll mellan besiktningarna hjälper till att upptäcka och åtgärda små problem innan de blir större och dyrare att laga. Förebyggande underhåll är även nyckeln till att förlänga hissens livslängd och säkerställa att den fortsätter att fungera smidigt och effektivt.

Hissbesiktning

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att modernisera hissen för att förbättra säkerheten och effektiviteten, särskilt om det är en äldre installation. Modernisering kan innefatta utbyte av drivsystem, styrning, eller att förbättra hisskorgens interiör och dörrmekanism för att möta moderna standarder och användarens behov.

Välja rätt partner för hissbesiktning

När det är dags för hissbesiktning är det av största vikt att välja en pålitlig och erfaren partner som kan säkerställa en professionell och noggrann genomgång av din hissanläggning. Vänd dig till ett företag som har ackreditering att utföra denna typ av kontroll och som har en god förståelse för både lokala föreskrifter och industristandarder.

För hissägare i Sverige är Salwéns Hiss ett rekommenderat alternativ för hissbesiktning. Med en lång historik och mycket kompetens inom hissbranschen erbjuder de inte bara hissbesiktning utan även underhåll, reparationer och modernisering av hissar. Genom att välja Salwéns Hiss säkerställer du att din hiss får den omsorg och expertis som krävs för att den ska vara i toppskick säker för användarna och i enlighet med alla gällande föreskrifter och standarder.

I slutändan är hissbesiktning en viktig investering i både fastighetens och dess användares säkerhet. Genom att utföra regelbunden kontroll och underhåll förlängs hissens livslängd och användarna kan känna sig trygga i sin dagliga miljö. Lita på att din hiss får den bästa möjliga servicen med Salwéns Hiss för en säker och pålitlig upplevelse, varje dag.

Fler nyheter